جمعه / 03 بهمن 1399
 
 
English
 
[ اطلاعات اين سايت در حال تكميل است ]
 
 
 راه اندازي سايت صنايع شيمي پوشش رنگ   
  -   1388/04/03
منبع اخبار : ايسنا
خلاصه  :  سايت صنايع شيمي پوشش رنگ توليد كننده رنگهاي صنعتي و پلاستيزول خودرويي و قطعات پليمري خودرو افتتاح شد