یکشنبه / 23 خرداد 1400
 
 
English
 
[ اطلاعات اين سايت در حال تكميل است ]
 
 
 پوششهاي خودرويي
شرکت صنایع شیمی پوشش رنگ با تولید طیف وسیعی از رنگهای خودرو با تجهیز واحدهای آزمایشگاهی و تولیدی خود همواره در کنار مشتریان خود ایستاده و در راستای نیازهای رو به تغییر مصرف کنندگان خودرو با آنان همکاری می نماید
  • آستر کوره ای
  • آستر wet on wet
  • رنگهای سالید
  • رنگهای دو پوششه
  • کلیر کوت
  • پلاستیزول