یکشنبه / 23 خرداد 1400
 
 
English
 
[ اطلاعات اين سايت در حال تكميل است ]
 
 
 پوششهاي حفاظتي صنايع سنگين (سرمايه اي)
خوردگی استهلاک طبیعی سرمایه است. که سالیانه در ابعاد یک کشور مبالغ بسیار گزافی را به خود اختصاص می دهد. برآورد آن در ایران کار مشکلی است ولی می تواند حداقل با مجموع صادرات فرش و پسته برابری داشته باشد
  • پوششهای پلی کربنات
  • آسترهای آلکیدی
  • آستر اپوکسی
  • آسترهای پلی اورتان
  • آسرتهای ونیلی
  • آستریهای رابری