یکشنبه / 23 خرداد 1400
 
 
English
 
[ اطلاعات اين سايت در حال تكميل است ]
 
 
 پوششهاي قطعات پليمري و منفصله خودرو
شرکت صنایع شیمی پوشش رنگ با تولید طیف وسیعی از رنگهای قطعات پلیمری و منفصله خودرو با تجهیز واحدهای آزمایشگاهی و تولیدی خود همواره در کنار مشتریان خود ایستاده و در راستای نیازهای رو به تغییر مصرف کنندگان با آنان همکاری می نماید
  • آستر
  • رنگهای سالید
  • رنگهای دو پوششه
  • کلیر کوت